• רבקה חמד ממליצה

     

    course march 2014

    ליעל היקרה, בסיומה של תקופה מדהימה בה כל שיעור
    היה חוויה נדירה….